X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1384
توسط: ستاره

...نه ری را!

فقط آن روز که در غفلت ِ شب و روز خویش
خسته از خواب ِ مردگان به خانه باز می آمدیم
نزدیکترین ِ عزیزان ِ ما
در چارچوب دری دور پدیدار شدند
نگاهمان کردند، رفتند و دیگر بازنیامدند

حالا خبر به خواب ِ مادرانمان می برند
دیگر این قمریان مُرده در انجماد باد
رؤیای آشیانه نخواهند دید!

حالا ساده و بی سایه می آئیم
همانجا در اندوه ِآدمیان از مِه به در می شویم
دمی نزدیکتر از ارواح ِگمشدگان گریه می کنیم
بعد باد می آید و دیگر هیچ!

«سید علی صالحی»