X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاره

شخصی

«مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

عدالت

 

متن بالا ماده 1133 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که فسخ ازدواج را به صورت کاملا یک طرفه برای مرد کاملا آزاد قرار داده و مرد می تواند بدون ارائه هیچ دلیل و مدکی زن خود را طلاق دهد. البته مرد باید دعوی طلاق را در دادگاه خانواده مطرح سازد و دادگاه طبق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 به صورت تشریفاتی جلسه ای تشکیل داده و به این دعوی رسیدگی کند و حق مطلقه طلاق را برای مرد در نظر گیرد. در این صورت طلاق به صورت رجعی است و طبق قوانین کنونی مرد ملزم است مهریه و نفقه ایام عدّه زن را پیش از اجرای صیغه شرعی طلاق در دفترخانه بپردازد و چنانچه دادگاه تشخیص دهد در این طلاق هیچ تقصیری متوجه زن نبوده  است، مبلغی را به عنوان «اجرت المثل» در نظر می گیرد و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید.

براساس این قانون واضح است که طلاق برای مران هیچ مانعی ندارد و به راحتی می توانند زن خود را طلاق دهند درمورد مهریه هم مردان به استناد قانون و ماده های دیگرکه تمیکن زن از مرد را جز وظایف وی به شمارمی آورند، می توانند با بدرفتاری و خشونت های جسمی، روانی و جنسی زن را آنقدر مورد آزار و اذیت قرار دهند تا خود زن با رضایت از مهریه و نفقه چشم پوشد و طلاق را بپذیرد. در این موارد اجرت المثل نیز محلی از اعراب ندارد. چون مرد می تواند به ر احتی عدم تمکین زن را دستاویز قرار داده و تمامی تقصیرها را به گردن او بیندازد. علاوه بر این زمانی که مهریه زن اندک باشد که دیگر احتیاجی به این نمایش ها نیست! به را حتی پرداخت می شود و حکم طلاق صادر می گردد. البته سهولت در فسخ قرارداد ازدواج به نوبه خود مزیتی است که از تلاف وقت و انرژی زوجی که تصمیم به متارکه گرفته اند، جلوگیری می کند. اما این سهولت در قوانین جمهوری اسلامی به صورت کاملا یک طرفه تعریف شده است و حق مطلق را در این خصوص به مردان اعطا کرده است. بدین ترتیب چنانچه زنی بخواهد طلاق بگیرد دو حالت پیش می آید:

یا باید «عسر وحرج» خود را اثبات کند. یا باید حق طلاق را در شروط ضمن عقد خود ذکر کرده باشد. با توجه به فرهنگ جامعه ما که طلاق را امری مذموم و ناپسند به شمار می آورد، در اکثر موارد هیچگاه در هنگام جاری شدن صیغه عقد، این موضوع را مطرح نمی کنند و صحبت از آن را «نحس» می انگارند. حتی چنانچه خود آنها با توجه به سابقه ذهنی و آگاهی از قوانین خواهان ذکر حق طلاق جز شروط ضمن عقد خود باشند، چنان با مقاومت خانواده خود یا خانواده شوهر خویش مواجه می شوند و چنان کدورت هایی به وجود می آید که در اغلب موارد این دختران ترجیح می دهند این موضوع را مسکوت گذاشته و خود را به دست سرنوشت بسپارند، تا شانس بیاورند و زندگی خوبی را با شوهران خود آغاز کنند و هیچ گاه خواهان طلاق گرفتن از وی نگردند. که در این حالت با توجه به آنکه این شرط را در عقد نامه خود ذکر نکرده اند، چناچنه به هر دلیلی ادامه زندگی با همسر برای ایشان غیرممکن باشد، باید دردادگاه «عسروحرج» خود را اثبات نمایند که این کاری است بس دشوار و مستلزم امکانات مادی و صبر فراوان...

چرا که به موجب قاون 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجین موجب عسروحرج باشد، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند. و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

باید توجه داشت که اثبات عسروحرج در دادگاه کار بسیار مشکلی است.چرا که قانونگذار برای اثبات درجات عسروحرج، موازین و مرزهای معینی را مشخص نکرده است. عسروحرج اصطلاحی فقهی است و مفهوم آن این است که مرد در زندگی مشترک با سوء رفتار و کرادر ناپسند خود فراتر از طاقت زن عمل کند و زن را به درجه ای از استیصال و اضطرار برساند که جان یا حیثیت او در معرض خطرات جدی قرار گرفته و برای حفظ جان و مال و حیثیت زن جز طلاق راه دیگری باقی نمانده باشد.

تنها مرجعی که در این امر صلاحیت تشخیص عسروحرج زن را دارد، قاضی دادگاه است. در اغلب موارد باید مدارک بسیار و کافی وجود داشته داشته باشد تا  عسروحرج زن در دادگاه اثبات شود. برای نمونه صرف داشتن اعتیاد برای احراز عسروحرج زن کافی نیست و مرد باید در اثر اعتیاد به آن درجه ای از ناتوانی رسیده باشد که نه بتواند از لحاظ مالی زن را تامین کند و نه از لحاظ جنسی. برای اثبات این مدعا نیز دادگاه براساس نظر کارشناس مربوطه عمل می کند.

استفاده از مفاد این قانون با توجه به تفسیرپذیر بودن عسروحرج، کمتر به نتیجه می رسد وهمه چیز بستگی به سلیقه قاضی دادگاه دارد. غالبا درخواست های طلاق زن در دادگاه ها رد می شود و آنها سال ها در اضطراب و نگرانی به سر می برند. چنانچه زن مهریه ای در خور توجه داشته باشد، راحت تر می تواند طلاق خود را بگیرد. در اغلب موارد او با بخشش مهریه یا حتی به ازای پرداخت مبلغ قابل توجهی به شوهر، طلاق توافقی می گیرند. آنچه درخواست طلاق زن را قابل پیگیری میک ند، وپمواردی همچون عدم پرداخت نفقه، اعتیاد شدید شوهر به مواد مخدر، اعمال خشونت و سوء رفتار به حدی که از دیدگاه قاضی غیر قابل تحمل تشخیص داده شود،(چرا که خشونت تا حدی در قوانین فقه تجویز می شود!) از دیگر موارد، غیبت های طولانی، بیماری های صعب العلاج و مسری یا هرنوع عارضه ای است که امکان تماس جنسی با زن را منتفی سازد.

هر چند قضات می توانند با استناد به ماده 1130 باعث رهایی بسیاری  زنان از زنگدی ای شوند که جز درد و بیزاری حاصلی برای ایشان ندارد، اما اغلب قضات زن را موجود ی می بیند که می تواند کتک بخورد، مورد توهین قرار بگیرد، با اعتیاد شوهرش بسازد و در معرض انواع خشونت ها از طرف همسرش قرار بگیرد، اما چون هنوز به ا« اندازه از عسروحرج نرسیده  است که ادامه زندگی برایش ناممکن گردد،(احتمالا چون هنوز زنده است!) باید به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و از شوهر خویش تمکین نماید.

واقعیت امر آن است که با توجه به این نابرابری حقوقی در امر طلاق، تنها اهرم باقی مانده برای زنان همان مهریه بالاست.آنها با توسل به این حق مالی خویش به جبران نابرابری حقوقی خود در امر طلاق می پردازند. چرا که اغلب مردان از قدرت قانونی خود که طلاق را موکول به موافقت آنها می کند، سوء استفاده می کنند و فقط وجود مهریه و سایر حقوق مالی است که ممکن است مرد را مجبور به قبول طلاق توافقی گرداند. به علاوه حتی در مواردی زن مجبور شده است به جر بذل مهریه و سایر حقوق مالی خویش، مبلغی را هم به مرد بدهد تا رضایت او را برای طلاق جلب نماید.

 در واقع حق طلاق که برای مردان مطلق و نامحدود است، ازدواج را تبدیل به معامله ای گردانیده است که به موجب آن زن حق استفاده از جسم خود و تضمین تداوم ازدواج یا عدم تداوم آن را به بهایی هر چه بالاتر می فروشد. و در این بین آن کسی سود کرده است که به قیمت بالاتری این معامله را به انجام برساند...

براستی که تاسف برانگیز است...دختران جامعه ما فروخته می شوند و دلیل آن چیزی جر نابرابری آشکار حقوقی در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق نیست.چه صحنه ای خجالت آورتر از مراسم خواستگاری، آن هنگام که بر سر میزان مهریه(بخوانید قیمت دختر) به چانه زنی می پردازند و دعوا می شود؟! شخصیت انسانی او زیرسوال می رود و ناراحت از اینکه چرا داماد به اندازه کافی مثلا به اندازه سال های تولدش آن هم به میلادی!دوستش نداشته است؟! و آن طرف قضیه جناب داماد که همیشه با این اضطراب همراه است که اگر مهریه اش را بگذارد اجرا، چه؟! (به هر حال همه زنان که همسران سر به راهی نیستند)

ازدواج امر مقدسی است...اوج همدلی و یکرنگی در رابطه ای مبتنی بر عشق و تفاهم دوطرفه است...قوانین مدنی ایران با ایجاد شرایط نابرابر و تضعیف امنیت حقوقی زنان، آن را تبدیل به معامله ای خجالت آور و چندشناک کرده است...

آیا زمان یک بازبینی اساسی به نفع حقوق تضییع شده زنان و در حمایت از خانواده ( نه آنچه دولت نهم به مجلس تقدیم کرده است و تنها نام «حمایت» را یدک می کشد) فرا نرسیده است؟

تاریخ ارسال: شنبه 17 آذر‌ماه سال 1386 ساعت 20:25 | نویسنده: ستاره | چاپ مطلب
نظرات (44)
شنبه 17 آذر‌ماه سال 1386 22:05
صادق
امتیاز: 0 1
لینک نظر
فدای سرت که میتونه طلاق بده یا نده !
مگه مهمه ؟
سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1386 22:25
علی
امتیاز: 5 1
لینک نظر
من نمی دانم شماها چرا همیشه به مردان به چشم مو جوداتی پست و بی رحم و گنا هکار و ... نگاه میکنید ام زنان همیشه موجوداتی نجیب وپاک و مظلوم و بی گناه و...تصور می شود من قصه خودم را برای شما تعر یف می کنم قضا وت با افراد بی غرض خانم بنده ۶ماه پس از با یک پسر دیگری رابطه بر قرار کرده و وقتی بنده متو جه شدم و اعتراض کردم قهر کرده و به خانه پدرش رفته و مگوید که طلاقش ره همراه با مهریه اش با هم میخواهد منهم امکان پرداخت مهریه او را ندارم (۵۰۰سکه) او هم در مقابل در خواست تمکین من ادعاهای دزوغی مثل بدرفتاری جنسی را در همه جا مطرح میکند و از گفتن حقیقت امتناع میکند حالا خودتان قضاوت کنید که تقصیر من چیست که نه می تونم به زندگیم سروسامان بدهم و نه توانایی طلاق دادن او را دارم در حالی که در خانه باباش و در حل ارتباط با ان پسر می باشد
جمعه 17 اسفند‌ماه سال 1386 23:17
مظاهر
امتیاز: 0 3
لینک نظر
با سلام
بدون مقدمه میگویم ... کمی کم گفتید ...!!!
مردان را باید به زنجیر کشید . . . از ان چیز ها که به حیوان نگهبان میزنند باید بست ... باید اصلا به دار کشید ... و هر چیز دیگر .. !

اولا : آخه بنده به اصطلاح صادق خدا کمی فکر کن :
تو هم در همین دایره هستی یا زنی یا مرد .اما شاید داخل خاک ایران نیستی که اینطور ایراد گرفته ای ...
چرا مردم رو به جان هم می ا ندازی . مگه همینطور هم که هست کم گرفتاری هست .. . که تو باز با این سنگ اندازی ناهمواری ها رو بیشتر میکنی ...

تو اصلا چی مخوای : قانون ؟ شاکی هستی ؟ شکایتی به تو شده ؟ یا شاید می خوای نماینده مجلس بشی ؟!!!

تو گوشت از این حرف ها پره .. ولی من میدونم آزادی زن برای تو معنی نداره . . .
چون چشم به یک مشت خوک خوار ( توجه نکردی : خوک خوار ) دوختی که ببینی آنها چه کاری انجام میدن و تو به این مردم عزیز ایران بگویی که شما هم انجام بدهید !!! حال چه کور کورانه چه با شمشیر از رو کشیدن .

حرف های تو برای هیچ ایرانی صادقی معنی ندارد .
پس بهتر است که دیگر از این حرف های به ظاهر طرف دارانه نزنی ...
چون باعث خنده شده و کم کم به جک سال تبدیل میگردد .خدا چشم کورت را بینا کند.
پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1387 19:39
امتیاز: 1 1
لینک نظر
من راه حل چهارمی را به جوانان (پسران) پیشنهاد می کنم
و آن عدم ازدواج و سیر در عالم تجرد است .
انسان موجودی است حسابگر و در هر امری حساب سود و زیان خویش را می کند و ما هم الان می خواهیم یه حساب و کتاب کوچولویی با هم دیگه داشته باشیم هستین بسم ا...
چند نمون از تعهدات مرد
۱. مهریه اگر نتوانستی پرداخت کنی (ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) یعنی جلب و دستبند و زندان !!! به همین سادگی و بر باد دادن حیثیت و آبرو و شرف و ......
۲. نفقه : اگر زنی به دادگاه مراجعه نمود و از شوهر به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نمود و مثلاْ فرمودند شوهرم به من غذا (که یکی از مصادیق نفقه هست) نداده قاضی از شوهر رسید خوتهد خواست و یا هر دلیل دیگری که خلاف ادعادی حاج خانم را ثابت نماید و الا ز ن د ا ن
۳.زن میتواند با استناد به حق حبس بی آنکه تمکین کند و از آک بودن در بیاید هم مهریه خود را تا ریال آخر بگیرد و هم تا استهلاک کامل مهریه مرد باید نفقه زن را نیز بدهد !!!!! جل الخالق
یه نمونه : پرونده ای در دااگاه مطرح شده که مطالبه مهریه با استناد به حق حبس هست مهریه ۱۳۰۰ سکه هست مرد معر و مفلس و بلکه مفلوک است لذا دادگاه به نیم سکه در ماه حکم کرده یعنی ۲۶۰۰ ماه !!! و گفته شوی عزیز شما در مدت ۲۶۰۰ ماه هم باید مهر زن را پرداخت کنی و هم نفقه ایشان را و ایشان هم تا استهلاک کامل مهریه می تواند تمکین نکند بعد از اینکه تمام مهر را پرداختید (که ماهییت آن هدیه است از سوی مرد به همسر مهربانش) زن باید تمکین کند و اگر بعد از ۲۲۰ سال تمکین نکرد شما دادخواست تمکین می دهید و ما هم خواهیم گفت امکان الزام زن به تمکین وجود ندارد و این بر خلاف عفت عمومی است که ما بگوییم مامور دست و پای زن را بگیرد تا شما با او نزدیکی کنید !!!!!
تنها تکلیف زن: تمکین که فاقد ضمانت اجرایی است البته تکالیف دیگری هم در قانون برای زن وجود دارد مانند حسن معاشرت و معاضدت در تربیت اولاد و سکونت در منزلی که شوهر تعیین می کند که به طریق اولی فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود !!!!
پس یک فایده ای که ازدواج برای زوج در کنار خطرات آن دارد التذاذ جنسی است که آن هم به مرحمت زن بستگی داشته و ضمانت اجرایی ندارد و بیشتر بحث اخلاقی است تا حقوقی !!!
شما خودتان قضاوت بفرمایید ولی خواهشاْ انصاف رو فراموش نکنید.
البته اگر بنده بعد از سی سال و اندی زندگی به گناه آلوده شدم و زنی را هم با خود به ورطه فساد و تباهی رهنمون شدم !!! و دختری هم ترشیده شد باز خواهشاْ انصاف فراموش نشود.
سه‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1388 15:35
امتیاز: 0 0
لینک نظر
توی اون لحظه روانی خاص هیچ کس یه اپسیلون هم احتمال نمیده که مجبور باشه مهریه رو بده! سری بزن جواب بگیر
http://tajrobehayema.persianblog.ir/
شنبه 13 تیر‌ماه سال 1388 13:20
ستایش
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام عزیزم
اینا چی مینویسی
چطور مردی که با هزار امید وارزو مال ومنال جمع کرده تا ازدواج کنه طلا بخره خونه بخره( تو بعضی از مناطق ایران حتی جهاز) عروسی بگیره زنش رو طلاق میده؟؟؟
کجایی ایران هستی که مرداتون خر پو لن هی زن میگیرن وطلاق میدن ؟؟؟
زنا اگه حق طلاق باهاشون بود تقی به توقی میخورد مهرای هزار سکه یشون رو به اجرا میزاشتن وطلاق میگرفتن اونم زنای امروزی که ازادی ورد زبونشونه والله معذرت میخوام از مردای امروزی حرف گوش کن تر نیست غلام حلقه به گوش زنانن
عزیزم اینا موردای کمین که تو میگی عزیزم قانون گذاری مربوط به شرایط واوضاع احوال اکثر مردم جامع است
قاضی اگه زنی رو سر میدونه این ماه اون ماه میکنه خیلی از موارد نتیجه داد وزن دست از لجبازیش بر میداره
یه بار تو یکی از این پرونده ها یه زنی اومده درخواست طلاق کرده بود مرد بچه بغلش بود معلوم بود که از قشر پایین جامعه بودن
قاضی گفت
درخواستت چیه زن گفت طلاق
گفت واسه چی
سکوت کرد
تابلو بود که از سر لجبازی
مرد هیچ کاری نکرده وهیچ گناهی نداشته ولی فک کن حق طلاق دست زن بود واونم مثل مرد میتونست تشریفاتی وسریع طلاق بگیره چه اتفاقی میافتاد
الان اگه مردی بدون دلیل از روی هوی وهوس بخوادزنش رو طلاق بده باید نصف اموالش رو به زن بده
......
اوه حرف زیاده ...خیلی از قوانین کاملا به نفع زنه
من خودم زنم اشنا به قوانین
نفرمایید تو رو خدا این حرفا رو
البته بعضی قوانین زن وشوهر جای بحث داره نمی شه از اونا چشم پوشی کرد
شرمنده اگه اشتباه تایپی داره
فعلا بای ستاره
شنبه 13 تیر‌ماه سال 1388 13:24
ستایش
امتیاز: 1 0
لینک نظر
ادرس ایدیم
khurshideblogfa@yahoo.com

یه جمله بالا اشتباه نوشتم کلمه نمیگم رو جا گذاشتم
نمیگم که مرد هیچ کاری نکرده وهیچ گناهی نداشته ولی فک کن حق طلاق دست زن بود واونم مثل ....
پنج‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1388 14:06
ارامیس
امتیاز: 0 0
لینک نظر
به نظر من مهریه بالا چاره ساز نیست به گفته کارشناسان تنها دو درصد می توانند مهریه خود را بگیرنند به نظر من پافشاری در گرفتن حق طلاق خیلی بهتر است
شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1388 18:28
زندی
امتیاز: 0 2
لینک نظر
با سلام.لازم دانستم دلایل دیگری را راجع به حق طلا ق برای دوستان ذکر کنم. لطفا تا اخر بخوانید:

دلیل انکه حق طلاق به مرد داده شد این است که هر زندگی جمعی ای نیاز به یک مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد را را برای مدیریت جمعی قوی تر می داند(البته این به منزله ی نقص برای زن نیست بلکه در جای خود امتیاز محسوب می شود) لازم به ذکر است که حق طلاق منحصرا در دست مرد نیست اما در باره این مساله چند فرض وجود دارد:

1.حق طلاق منحصرا در دست مرد باشد.

2.حق طلاق منحصرا در دست زن باشد.

3.زن ومرد به طور استقلالی اینحق را داشته باشند.

4.این حق به طور اشتراکی(با توافق طرفین)باشد.

5.حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد ولی برای زن نیز در موارد لزوم سازوکار های مناسبی در نظر گرفته شود.

فرض اول برای زن بن بست افرین است و در مواردی که نیاز به طلاق باشد از این مساله محروم می شود .

فرض دوم با توجه به احسسات شدید و هیجانی خانم ها علاوه بر اینکه امار طلاق را در موارد غیر ضروری بالا می برد (زیرا از نظر امار بیشتر خانم ها تقاضای طلاق دارند)باعث سستی بنیان خانواده می شود زیرا موجب سلب اعتماد مرد از زن میشود ومحبت را کاهش می دهد.

فرض سوم امار طلاق را بالا می برد چه بسا که این مساله در برخی کشور های غربی تجربه شده.

فرض چهارم نیز معقول نیست زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری طالب عدم ان باشد بنابراین عادلانه یا ناعادلانه سدی در برابر طرف مقابل ایجاد میشود البته طلاق بر ساس توافق در اسلام پذیرفته شده اما به شرط رضایت هر دو طرف.

در نتیجه بیهترین فرض فرض چهارم است که از طرفی جلوی طلاق بی رویه را می گیرد و از طرف دیگر موجب ضایع نشدن حقوق خانم هاهم می شود.از جمله سازو کارهای پیشبینی شده در این روش:طلاق وکالتی/ طلاق قضایی و طلاق توافقی است.

در پایان لازم به ذکر است که اگر خانم ها جوانب عفاف را در جامعه رعایت کنند و اقایان نیز به خویشن داری روی اورندو سدی در برابر کانال های نابود کننده ماهواره ها ایجاد شودهیچ مردی حاضر به از دست دادن همسر خود نخواهد شد.
سه‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1388 06:46
mina
امتیاز: 0 1
لینک نظر
faghat midoonam jameeye ma az dorane koodaki pesaro dokhtar haro gereftare bohranhaye ziadi mikoneh...hameye etefaghhai ke inja too in keshvar vase adama pish miad ahmaghanast....az hasrat be delie dokhtarao pesara vase shenakhte jense mokhalef,az nadashtane azadihaye javan pasand,az manie vagheie efaaaaf dar zan o poolhaye kalan vase amal haye tarmimi.az ghanoon haye neveshte shodeo naneveshteye zendegihaye zanashooi ke hamashoon ba in hers shoroo mishan ke gorbaro dame hejle bokoshan hata age dar dorane doosti ashegho mashoogh boodan...filme be hamin sadegi ro dishab mididdam be in natije residam ke zan ha bayad khodeshoono ghavi konan ke bazie zendegi ye bazie barande-barande bashe
چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1389 18:32
الهه
امتیاز: 3 0
لینک نظر
قانون ایران =سطل آشغال
شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389 07:39
رحیم
امتیاز: 0 1
لینک نظر
سلام ستاره خانوم
نمیدونم شما مجرد هستید یا متاهل ؟
اگر یه کمی بیشتر تحقیق کنید متوجه میشید که زمونه عوض شده
آمار مردهایی که مورد ظلم قرار میگیرن چند ین برابر عرایض شماست
از جمله خود من که بعد از ۱۲سال خانوم مهریشون رو اجرا گذاشتن
چرا ؟ چونکه ازش خواستم وقتشو صرف زندگی خودش کنه نه برای خانوادش
هنوز حرف از دهن من بیرون نیومده ۱۰تا جواب آماده کرده / فحش های میده که من که مرد هستم خجالت میکشم
لیسانس تو خونه من گرفته ولی مدرکش در اختیار شرکت داداششه
خدا حلال کنه یه حق بیمه رد میکردن که اونم کنسل کردن
تعمیر ماشین /کارواش /سرویس روغن /قسط ماشین و........
به عهده من ولی استفاده مال خواهرش .دوست برادرش هر کی کاری داشته باشه و...........
بازم بگم ؟ مثنوی ۷۰۰ من رو ؟
تازه خیلی عاشق من و بچمون هس به گفته خودش؛
ولی بسه زبون سالی ۷-۸ ماه قهر می کنه میره خونه باباجونش اونوقت من وامیر جون بالاخره خدا زیادتر کنه رستورانا ؛غذای بیرون بر /ساندویچی و ....
بازم بگم ؟
انواع واقسام مدرک/کلکسونره ؛لیسانس مدیریت بازرگانی گواهینامه رانندگی گواهینامه مربی آموزشگاه رانندگی گ-زنبورداری گ- مربی شیرینی سنتی وخانگی -مربی آموزشگاه آرایشگری -گلسازی و شمع سازی و...
تازه این دفعه گفتمش هفته ای یک روز برو خونه بابات نقشه کشیده جروبحث راه انداخته من گوشه مانتوش روگرفتم خودشو زد زمین جلو درب خونه دادوفریاد قربت بازی خواهرش زنگ زده ۱۱۰ مامور اومده درب خونه بهش میگه کتکم زده به ماموره میگم آخه سرکار چرا تو این ۱۲سال کتک نزدم ؟آیا شما باور میکنید؟ بالاخره لنگ لنگون رفته بیرون به ماموره میگه سوییچ ماشین داداشم بگو بده چرا چون وام لیزینگ به نام داداششه /
چندین دفعه بهش گفتم با این لحنی که به خانوادت تشر میزنی با من برخورد نکن جواب داده مگر تو کی هسی ؟
ببخشید دیگه نمیتوم ادامه بدم /
شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1390 13:50
رزگار
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
من نمی دونم به راستی که زنان چه موجوداتی هستند قبل اینکه زن یا اصلا من با کیس متفاوتی برخورد کردم قبل اینکه با زنم ازدواج کنم خودم رو از اون فمنیست های رادیکال می دانستم و معتقد بودم که زنان جامعه ما مورد ظلم واقع شدن اما متاسفانه بعد ازدواج تازه از هر چیزی از طرف زنم محروم شدم حتی در رابطه جنسیمان نیز مشکل وجود داشت و در دو ماه یک دفعه تمایل نشان نمی داد و اصلاْ انسان کاملاْ‌بی احساسی (در منطقه ما معتقد به خطنه کردن زنان هستن و خطنه کردن باعث از بین رفتن بخش عمده ای از غریزه جنسی می شود) منم مانند اقا رحیم واقعا نمی تونم ادامه بدم امیدوارم روزی بیاد بتونم مثال و مشکلات زندگی شخصی خودم به مانند یک رمان در معرض دید مخاطبان قرار بدم که به راستی برام خیلی سخت بود
پنج‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1391 23:52
علی راشدی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام اولا اکثر اختیاراتی که قانون به مرد داده از قرآن و احادیث استنباط شده و حرف خداست که با توجه به تفاوت جسمی و روحی زن ومرد که خیلی از آنها هم ناشناخته مانده و عقل کوچک من وشما از درک آنها عاجزیم،این اختیارات به مردها داده شده است.
دوما شما طوری حرف میزنید که مثل اینکه تمام مردها دارند زنهایشان را شکنجه و استثمار میکنند و نظام قضایی ما هم با کمال قصاوت زنها را مجبور به ادامه زندگی میکند.
چطور به خودتان اجازه میدهید تا افکار مالیخولیاییتان را به عنوان نظر کارشناسی رواج بدهید.همین افکار غربزده شماست که جوانان را از ازدواج دور کرده و زنا و فحشا را در جامعه افزایش داده است.ضمنا میتوانید سری به زندانهای کشور بزنید و ببینید که مردان بیشتر از اختیارات قانونیشان سو استفاده کرده اند یا زنان؟؟؟؟آمار وحشتناک زندانیان مهریه سر به فلک کشیده و شما افکار منحط غربیتان را به خورد جامعه میدهید.چطور به خودت اجازه میدهی که با آن عقل ناقصتان ،احکام خدا را زیر سوال ببرید!!!!!
یکشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1391 15:38
طیبه سادات
امتیاز: 0 0
لینک نظر
آقای راشدی! لطف کنین زود پای قران و اسلام رو وسط نکشین که اسلام بیچاره دیگه زیر دست و پای امثال شما حق تنفس هم نداره چه برسه به نظردادن. در ضمن، آمار زنانی که در سخت ترین شرایط مجبور به ادامه زندگی هستند و فقط خون دل می خورند - اگر منتشر بشه _ بسیار بیشتر از آقایونیه که آب خنک می خورند.
برای آقایونی که درددل کردند خیلی متاسف شدم که گیر چه زنانی افتادند،ای کاش موقع ازدواج دقت بیشتری بشه
سه‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1391 11:47
احمد
امتیاز: 0 0
لینک نظر
آخه زنایی که با عدم تمکینشون بلاخص تو مسائل جنسی گند میزنن تو زندگی حق طلاقم میخوان؟؟؟؟
بنظر من قانون باید تبصره ای بزاره که زنایی که تمکین نمیکنن مهریشونم حذف بشه تا مثل آدم زندگی کنن
سه‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1393 13:54
هانی
امتیاز: 1 0
لینک نظر
اگر قوانین این قدر به ضرر بانوان نبود که این همه فساد نمی شد!!!
سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 18:13
فرید الدین
امتیاز: 0 1
لینک نظر
سلام . خسته نباشید . راستش من تو گوگول سرچ کردم موارد تضعیف حقوق زنان که مطلب این وبلاگ رو مشاهده کردم . بسیار عالی بود .
هم از دید عملی در این باره توضیح داده شده بود که عملا برخورد جامعه ایران با این مساله چیه و هم از نظر حقوقی و برابری انسان ها . امیدوارم که مدیر این وبلاگ موارد دیکری رو هم به همین شیوه ، زیبا و دقیق ، تحریر کنن تا خوانندگان از مطالب استفاده کنن . به شخصه از این مطلب خیلی استفاده کردم و ممنونم .
فقط اینجا من دو نکته رو بیان کنم . اول این که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: ( در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .) نحوه انشا ماده حاکی از آمره بودن این قاعده می باشد که توافق خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است و این ماده مبیّن عدم اهمیت به زن به عنوان یک انسان و سندیست قوی که بیانگر اعمال تبعیض است . مسلم است که این ماده زمینه سو استفاده را فراهم خواهد کرد و رابطه عاشق و معشوقی تبدیل به رابطه آمر و ماموری یا به عبارتی رییس و مریوسی خواهد شد .
نکته دم این که بیان شد می شود حق طلاق را برای زن ضمن عقد شرط کرد . من فکر کنم این از قواعد آمره است و نمی شود خلاف آن توافق کرد . بنابراین زنها حق طلاق نخواهند داشت همان گونه که نمی شود شرط کرد که حق ریاست با زن باشد .
با این حال واقعا استفاده کردم و مرسی . ان شا الله موفق باشین و هر لحظه با قدرت بیشتری از موارد تبعیض و تضییع حقوق زنان در ایران پرده برداری کنین ...
سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 18:23
فرید الدین
امتیاز: 0 0
لینک نظر
من بیشتر کامنت های آقایون رو خوندم. تمام کامنت ها بدون کوچک ترین استدلالی مطرح شدند . وقت پاسخ به تک تک نظر های آقایون نیست و شایدم شایسته نیست جواب بدم . اما واقعا متاسفم از این شدت تحجر و عقب ماندگی ...
شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1394 14:39
پوریا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
این نوشته شما تنها می تواند ناشی از دو چیز باشد :
1- عدم آگاهی شما به قوانین ازدواج مربوط به ایران به صورت کامل
2- طرفداری کورکورانه به جنس زن و نه نگاه برابر که در همه جای دنیا رایج است.

در صورتیکه این پست را بردارید از شما تشکر می کنم و در غیر این صورت ابزار تاسف!
پنج‌شنبه 25 تیر‌ماه سال 1394 22:23
علی
امتیاز: 0 0
لینک نظر

از نظرمن قانون باید درست برعکس باشه . یعنی این که کاری کنید که عقد کردن سختر بشه بیان اول ثابت کنن که باهم زندگی خواهند کرد بعد عقدرا بقول خودشون جاری کنند.
چرا مظلوم نمایی می کنید به همان اندازه که مردها مقصر هستند زنهاهم هستند نه در ایران در همه جای دنیا
ولی به نظر من مردها خر مطلق هستند چرا اخ ازدواج می کنید .دختران این روزها متعهد نیستند چرا شما مردای خنگ متعهد می شدید و امضا میدید که برید زندان .
من یک مردم و نظرم گفتم در ایران ازدواج مرد یعنی نکبت
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1395 08:20
امیر
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
خیلی یکطرفه نوشتین .امروز بیست یا سی سال پیش نیست. هم مردها می تونن بد باشن هم زنها. تربیت جامعه عوض شده. مردها اون موجودات زورگوی سابق نیستند و خانمها هم اون موجودات مظلوم دیروز. قبول دارم که مبنای قانون مدنی ما درباره ازدواج ظالمانه است یعنی ظلم بالسویه رو مبنای عدالت قرار داده و دو طرف رو از حقوقی محروم کرده یا حقوق غیر لازمی رو به اونها داده ولی این دلیل نمیشه که شما منصفانه قضاوت نکنید. مهریه های بالا بنظرم بیشتر از اینکه ناشی از ترس خانمها باشه بیشتر مربوط میشه به چشم و هم چشمی های نادرست و عدم اطمینان به رفتار شخصی خودشون. یعنی ظاهرا گروه بزرگی از دختران امروز خیلی مطمئن نیستن که در درازمدت توسط مردی تحمل بشن و به این ترتیب میخوان حاشیه امنیت قوی تری برای خودشون فراهم کنن . بطور کلی شما با این نوع فکر که مردان ذاتا برای آزار زنان و نیز برهم زدن آسایش آفریده شده اند و خانمها هم در هرحال محق و مظلوم هستند فقط خودتون رو متهم می کنید بدون اینکه بتونید موارد تضییع حقوق زنان رو از بین ببرید و نهایتا سر و صدای همه مردان حتی مردان متمدن و امروزی رو درمیارید. بنظرم انصاف شرط اول قضاوته .
یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1395 03:47
عرفان
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام.
اینکه هر وقت مرد بخواهد زن طلاق بدهت ک نیست مگه کشک .قانونی هست محکمه ایی هست درسته حق طلاق با مرد ولی مهریه چی .نفقه چی و امثال اینهاااا....
حال با این حرفت کاملا موافقم ک راهو روششو پیش پای چهارتا جوونه نا بلد میذاری.
خیلی خوبه
این راهنمایی هااا باعث میشه اون جوون تازه داماد مثه خودم به درب بن بست نخوره و تو آتیش زندگی نسوزه
(اگه واقعا زنی به مردی خیانت کرد .لطفا لطفا تا میتونین بزنین آثار جرم نذارین و به محض فرار از منزل با110 هماهنگ کنین که اون به صحت سلامت بره خون باباش وهر خودزنی اون موقع رد بشه
بله دوستان راه خیلی زیاذه اینکه پاش بیافتی و کنه باشی و نه از قاضی و نه از دادگاه بترسی و به هیچ وکیلی پول مفت ندی
بازم حرفم زیاده ولی دیگ مزاحم نمیشم الانم 17 ماه جدا شدم یه مقدار مهریه دادم نصفشو پس گرفتم و راحت با آرامش زندگی میکنم .خدانگهدار همتون
سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1395 18:10
امیر کبیر
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام به همه
من مردم میخام زنمو طلاق بدم چون از دستش داغونم که شاهنامه یه من کاغذ میشه اگه بگم چرا. با اونش کار ندارم.
اگه قانون حق طلاق را به مرد داده دلیل نمیشه که مرد بتونه بره دادگاه بگه که من حق و حقوق زنمو میدم طلاق...
مرد با عرف جامعه خرافی چی کنه؟ با بچه های طلاق چه کنه؟ با عدم رغبت زنان دیگه برای ازدواج مجدد چه کنه؟با مهریه سنگین چه کنه؟ به پدر و مادر خودشو و زنش چه بگه؟ و ...
پس با اینکه قانوناً حق طلاق با مرده ولی مرد به هزار دلیل این حقو نداره.
فقط جوانان، تو را به هرکه دوستش دارین ازدواج نکنین.
دوشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1395 01:05
منصور
امتیاز: 0 0
لینک نظر
اگر زن چند باز از خانه فرار کند و به منزل شوهرش بر نگردد و تمکین نکند و نتواند ثابت کند که علت ترک منزل تقصیر شوهرش بوده ناشزه می شود که در صورت ناشژه شدن نمی تواند طلاق بگیرد و مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد به دادگاه بدهد
اما مهریه
اما مسئله مهریه را باید جدا از این اتفاقات دانست چرا که به محض وقوع عقد زن مالک مهریه است ومرد در همین زمان مدیون تلقی می شود و می بایست پرداخت کند و زن چه با مرد زندگی کند چه نکند و چه از منزل فرار کند و یا با مردی رابطه نامشروعی داشته باشد مهریه حق اوست و می تواند تماما ان را مطالبه کند
جمعه 20 اسفند‌ماه سال 1395 23:54
مجی
امتیاز: 0 1
لینک نظر
سلام دوستان مهریه زیاد باعث غرور زن می شود و این غرور تبدیل به عادت می شود و این عادت باعث زیادی مشکلات خانواده ها می شود و در نهایت راه دادگاه باز می شود و پر کردن جیب وکلا و ...
پس تنها راه باید به زندگی قدیمی ترها باز گردیم
دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1395 16:42
امیری
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام .صحبتی با وکیل محترم دارم لطفا واضح جوابم دهید ممنون می شوم. 1-زنم بدون اجازه از منزل بیرون می رود .2-بدون اجازه ضمانت بانکی خانواده ی خودرا می پذیرد3-ازرفتن بنده به خانه ی پدری ام جلوگیری می کند حتی داخل کوچه هم سروصدا را می اندازد فحش وناسزا به پدر ومادرم وخیلی چیزهای دیگرمی گوید درضمن خانم بنده فرهنگی می باشد تورا بخدا راهنماییم کنید تااز این زندگی که سه تابچه دارم راحت شوم وفرزندانم هم بهترزندگی کنند.متشکرم
دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1396 01:41
سمیه
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام دوستان. نمیدونم این حق و حقوقی که به زنان دادن کجا بدردشون میخوره؟! بنده ۵ ساله عقدم. از همون شب اول عقد شوهرم بهم خیانت کرد و بجای من رفت بغل یکی دیگه خوابید که بعد از چند ماه از پیامک هایی که تو گوشیش میومد فهمیدم. به روم نیاوردم حدود ۶ ماه که حرمت حفظ بشه با اینکه قلبم تیکه تیکه بود. هر روز هم بدتر شد اما بهتر نشد از روابط نامشروع تا کتک و فحش و ناسزا. تو این مدت کلی ازم پول گرف که درسشو بخونه و ورشکستگیشو جبران کنه حالا که مدرکشو گرفت دیگه از اون روز جواب تلفنمم نمیده. ۵ ساله لنگ در هوام. فقط اس میده یا مهریتو ببخش یا همینجور بمون . میگه واسه من فرق نداره چون قصد ازدواج ندارم پس بمون تا مجبور شی مهریتو ببخشی اونوقت طلاقت میدم. این چه قانونیه که مرد بدون دلیل میتونه زنشرو طلاق بده؟!! چرا میگن مردها بعد از طلاق سختی میکشن و مهریه به گردنسونخ. پس تکلیف آبروی به باد رفته ی دختر چی میشه!!!
سه‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1396 11:38
جد
امتیاز: 1 0
لینک نظر
دم این مرد گرم این زن ها در جمهوری اسلامی پررو شدهاند باید همین بلا را سرشان اورد اصلا پسرها مگر مرض دارد زن می گیرید بگذار بپوسند
شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1396 16:20
هدی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
نه واقعا همینطوره،الان من زندگیمو بچمو شوهرمو دوست دارم،ولی شوهرم به هر بهانه ای راه میفته میگه میخوام طلاقت بدم چون روانی و عصبی هستی،یعنی حق اعتراض به هیچی رو ندارم تا صدام دربیاد،میگه پرخاشگر وعصبی هستی،تا چند وقت اعصاب واسم نمیذاره مدام میگه مهریتو میدم برو نمیتونم با یه روانی زندگی کنم.منم از ترس آواره شدن بچم از طلاق وحشت دارم.
پنج‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1396 04:45
امین
امتیاز: 0 0
لینک نظر
دراین مملکت ودر این حال واوضاع اخیر و قوانین جدید وفرهنگ بسیار بی منطق رواج یافته در جامعه امروزی ازدواج تقریبا بزرگترین اشتباه برای ناپختگان عرصه زندگیست و ای کاش حتما مشاوره های قبل از ازدواج توسط هردو طرف بجد صورت گیرد تا از عواقب ناآگاهی و نابخردی در یک زندگی جلوگیری بعمل آید چون علاوه بر هزینه های مالی بطرز وحشتناکی عوارض روحی و روانی در زندگی انسانها بوجود خواهد آورد که کاملا جبران ناپذیر خواهد بود.
شنبه 24 تیر‌ماه سال 1396 00:52
Dahhan
امتیاز: 0 0
لینک نظر
کجای کازی عزیزم زن من چندساله منو ول کرده تمکین نمیکنه هم طلاق میخواد هم مهریه.
اینها زن نیستن. زنبور. زالو. بخدا قسم هیچی‌تاامروز کم نزاشتم مثل سگ کار کردم تا یک خانه قسطی خریدم حالا همون خانه رابجای مهریه میخواد . بخدا مظلوم تروبدبخت تر از مردای ایران نیست.
علنا خیانت وتو زنهای شوهردار میبینیم
بخداقسم باهزار ارزو ازدواج کردم الان ارزودارم یجور مهریه اینجور شه تا ابد با بدبختیم بسازم خدایا خودت بداد منو امثال من برس
دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1396 22:45
ساناز
امتیاز: 0 0
لینک نظر
قابل توجه اقایونی که از دادن مهریه مینالن...مشهد خانوما نمیتونن درخواست مهریه از طریق دادگاه بدن.اما اگه مرد خونه یا ماشین داشته باشه زن میتونه از طریق ثیت اسناد اونا رو توقیف کنه...البته فک کتم این قانونی که زن نمیتونه مهریه بگیره تو کل ایران داره اجرا میشه.نکته:هیچ چیزی به نام خودتون ثبت نکنین...
راستی یه نصیحت هیچوقت ضامن وام واسه خانواده زنتون نشین....زندگی های امروزی به یه تار مو بندن...فردا تو زندگیتون به مشکل بخورین مجبورین قسطای وامو شما بدین پولاشو اونا بخورن...
خانومای محترم این نصیحت مال شما هم هست...
لطفا فقط تا نوک دماقتونو نبینین...
جمعه 13 مرداد‌ماه سال 1396 14:27
سارا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
من کاری ندارم کی راست میگه کی دروغ اما در این موارد باید عدالت رعایت بشه در قوانین ساده طبیعت هر خواستنی و دل بخواهی بدون پرداخت بهای اون امکان پذیر نیستش به نظر من اگه حق طلاق رو به دو طرف بدیم اونم با این شرط که طرف مقابلش رو با پرداخت مبلغی راضی کنه حالا چه مردش و چه زنش و بهای خواستش رو بپردازه هم عدالت رعایت میشه و هم مهریه ها اینقدربالا نمیرن اما متاسفانه در صورت کم بودن مهریه زن به راحتی طلاق داده میشه و ممکنه برای پرداخت مخارج زندگیش رضایت به تن فروشی هم بده و این یعنی افزایش فساد در جامعه اون نصف اموال هم به رضایت مرد بستگی داره و میتونه اول زندگی قبول نکنه و راه های زیادی هم برای باطل شدنش وجود داره و این یعنی بی عدالتی و افزایش فساد در جامعه
یکشنبه 9 مهر‌ماه سال 1396 13:28
جواد
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام اگه زن عقل داشت که ....ازنظر من زن که خوب خوبشون حضرت فاطمه بود بدبدشون عایشه بود .زن به هیچ دردی نمخوره .بااین حرفها سر خودمونو غول میزنیم
یکشنبه 16 مهر‌ماه سال 1396 10:36
فاطمه
امتیاز: 0 0
لینک نظر
بنام خدا سلام بر حجت خدا
بدلیل مهریه نداشتن دادگاه هیچ حقی به من قایل نشد
طلاق اگر مرد قول زندگی داده دولت نباید اینقدر راحت اجرا کند
زنی بیوه شود اینطور
بصورت کلی و انسانی اینطور نیست قرارداد و عقدی بسته شده و راحت زیر پا گذاشت
شنبه 22 مهر‌ماه سال 1396 10:02
خودی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
زن یک موجود عجیب و قریبه.مثل گربه میمونه شما یه عمر بهش خدمت کن ولی ناخداآگاه پاتو بذار رو دمش،چنان بهت چنگ میزنه که نگو.واقعا باید کنترلش کرد و بهش اجازه کاری رو نداد.باید از زن ترسید.
سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1396 15:09
زهرا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام چه بحث بیخودی میکنید
مگر در زندگیه دیگران هستید؟
میشنوید مردی زنش رو زده اگه پای حرف زن بشینید جز گریه و مظلومیت و افسوس چیزی نمیبینید بعد پای حرف مرد بنشینی میبینی که اگر ماجرا به اینجا کشیده شده زن بی تقصیر نبوده
من خودم زنم به شوهرم یه بار با شوخی گفتم مهریمو بده گفت میدم ولی زمانیکه خونه بابات باشی
ما اصل ازدواج و قوانین ازدواج و تعهد و مهریه و هرچیزی که به ازدواج مربوط میشه ررو بلد نیستیم و متاسفانه برخوردهای اینچنینی داریم مثلافکر میکنیم زن نباید مهریه بخواد مگه اینکه بخواد طلاق بکیره در صورتیکه مهریه حق زن و بر مرد واجب و اگر مردی چنین دیدی به مهریه داره وقتی داره با زنش آمیزش میکنه این آمیزش حرام و زنا محسوب میشه و متاسفانه هرچی میکشیم از نادانی و ندانستن
البته در این بین زنان و مردانی که هستند که با دروغ و فریب به هم ظلم میکنند و آنها مسائلشون جدای این بحثه و طرف حسابشون خداست
برا مثال زنی که به دروغ ادعای خشونت از طرف شوهرش رو میکنه یا مردی که به دروغ به زنش تهمت های مختلف میزنه یا از این قبیل . . .
اگرنسبت به حقوقی که خدا برای مردان و زنان قرار داره مطالعه کنید میبینید خدایی که ذره ای به کسی ظلم نمیکنه نه به مرد ظلم کرده نه به زن این علم اندک ما و نادانیه ما نسبت به مسائله که قضاوت های نادرست میکنیم
چهارشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1396 18:28
ابولی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام بر همه،

براساس تجربۀ خودم و بسیاری از آشنایان، قانون فقط نوعی تکلف تصنعی است که چه برای زن چه برای مرد، هیچ دردی را دوا نمی‌کند. در صورتی که یکی یا هر دو بخواهند جدا شوند، برای هریک از ایشان در همین قوانین مدنی ایران یا هر جای دیگر دنیا، مزیت‌هایی هست که با آن می‌توانند طرف مقابل را آزار دهند.

مشکل از ذات انسان‌هاست و الا، چند برگۀ بی‌روح قانون هرگز نمی‌تواند احساسات انسان و عمق دردناکی یک مرد را از پذیرفته نشدن یا زجر یک زن را از بی‌توجهی مرد تسکین بخشد.

هیچ ابزاری نمی‌تواند یک مرد را مجبور به طلاق زنی کند که دوستش دارد و هیچ بدخلقی و قانونی نمی‌تواند زنی را از معشوق خود جدا کند.

موفق باشید.
سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1396 13:31
رها
امتیاز: 0 0
لینک نظر
چرا اینجا فقط آقایون نالیده اند ؟
به من بگید چطور میشه آبروی یه خانواده رو برد . منو فریب دادن . با مهریه پنج سکه و وعده های پوچ و ..... عقد کردم . بعد عقد و عروسی فهمیدم هم طرف مشکل روحی داره هم جسمی. کلی تو زندگی خرج کردم . کلی پول دوا و درمان و آزمایش طرف . آخرشم به زور طلاقم دادن.کلی شاهد از دکتر و .... دارم که طرف روانی بوده. ولی برعکس منو افسرده و ...نشون میدادن. منکه قصد انتقام دارم. حاضرم خونه ام رو بفروشم بدم یه گروه بدبخت ، کتک بزنند خانواده طرف رو. فقط اینجوری التیام پیدا میکنم. اول میخواستم خودکشی کنم . بعد فکر کردم اول انتقام و بعد کلیه اموال بدم کهریزک .
یکشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1397 04:32
رومان
امتیاز: 0 0
لینک نظر
همسرم بدون هیچ دلیلی ازمنزل خارج وتمکین نمونه و بابت مهریه مبلغ 140میلیون برداشت ویتنام اثات منزل برد وبعددرخواست طلاق داد که رد شد وقفه که بیش داده بودم به دروغ ولادت دو نفر کذاب و نامرد از 6ماه زندانی پس آعتراض به تجدید نظر حکم به یک ماه حبس تعلیقی رای صادر شد خانم بنده جهت اخذ طلاق گرفتن و مهریه چند بار ازم شکایت کرده ومیکند خانمها خودتان قضاوت کنی
شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1397 14:29
رها
امتیاز: 0 0
لینک نظر
من بالاخره انتقام خودم را گرفتم . هفته پیش حدود 25 میلیون به دو تا جوانمرد دادم . و حالا که فعلا خود طرف و مادرش بستری هستند . صحنه دزدی تشخیص داده شده و هیچ ردی هم از من نیست. اون موقع که من از ترس و افسردگی نزدیک به بستری در بیمارستان بودم هیچ کس حالم هم نپرسید . ولی من میخوام دسته گل بگیرم و برم ملاقات . خانم ها اینجوری برخورد کنید . جواب نامردی و قریب ...سکوت نیست . اگر همه بدونیم زن ها می توانند جواب خشونت را بدهند به دست مردانی دیگر .هیچ مردی دست رو زن بلند نمیکنه .
جمعه 29 تیر‌ماه سال 1397 09:52
بی گناه
امتیاز: 0 0
لینک نظر
دادن حق طلاق به مرد یکی از دلایل از بین بردن خانواده هست.
با این کار هر مردی تا پول و موقعیت ویدا میکند شروع به اذیت و ازار خانواده خود کرده و سپس بدون دلیل به دلیل ایجاد تنوع درخواست طلاق میدهد که پدیرفته میشود
در واقع زن یک کالای دست دوم هست که بعد از مدتی به دور ریخته و با پول فروخته میشود،،،
بی عدالتی از این بیشتر در قانون نمی تواند وجود داشته باشد.
من همسر و خیلی از افرادی که از دوستان همسرم هستند با اپیدمی کردن این موضوع شان من را که خود دکترا دارم به حد صفر رساندند...
وقتی قانونی نیست امیدی به زندگی نیست
پنج‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1397 16:53
دل شکسته
امتیاز: 0 0
لینک نظر
من یک زنم یک زن بدبخت که عاشق همسر خود بود و همسرش بدون هیچ دلیلی او را طلاق داد خدا خودش شاهد است که جز چشم گفتن و محبت رفتاری دیگر با او نداشتم و از نظر دلبری و ... کم نگذاشتم ولی راحت گفت دوستت ندارم و رفت او را به خدای بی پناهان سپردم.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد